اقامت اسپانیا از طریق ثبت شرکت ، اقامت اسپانیا، مزیت های آن ، شرایط اقامت
1
ما مایل هستیم به شما تجهیزات قابل اعتماد ارائه دهیم. اقامت موقت لیتوانی که برای تبعه خارجی صادر می‌شود، یکساله است. کسب اجازه اقامت دائم بطور اتوماتیک شامل حق اجازه کار و اقامت دائم می باشد. بعد از اولین سفر شما محدودیتی برای رفت و آمد ندارید و میتوانید تا ۵ سال به استرالیا رفت و آمد کنید تا سیتیزن شیپ استرالیا را بدست آورید.پاسخ مدیر :با سلام دوست عزیز کشور آذربایجان ویزای کار صاد
Bookmarks My Webs

Bookmarksmywebs is a social bookmarking website where you can submit or share your website link to get do-follow link, it will increase your search engine visibility. Follow other user and appreciate their work by up-vote his/her story which one you like

Want to get your own social bookmarking website?
E-mail us: info@bookmarksmywebs.com.
Latest Comments