1
Mua hàng on-line đang là hình thức mua hàng phát triển cực kỳ mạnh mẽ những năm gần đây. Thay vì chương trình giảm 50%, 70%, một số trang mua sắm thực hiện đồng giá sản phẩm (flash sale). Mặc dù thời gian kết thúc chương trình diễn ra nhanh chóng và sự kiện bán hàng gross khuyến mại của lazada sales diễn ra theo từng mùa sale trong n

Comments

Who Upvoted this Story

Bookmarks My Webs

Bookmarksmywebs is a social bookmarking website where you can submit or share your website link to get do-follow link, it will increase your search engine visibility. Follow other user and appreciate their work by up-vote his/her story which one you like

Want to get your own social bookmarking website?
E-mail us: info@bookmarksmywebs.com.
Latest Comments